Jobba med oss
English version
adxto

"We Add Xtra to healthcare..."

 

Adxto Care bedriver vårdverksamhet med inriktning på support till hälso- och sjukvården och till patienter. Uppdragen, med fokus på patientnytta, vårdutveckling och uppnådda behandlingsmål, genomförs med hjälp av speciellt utbildade och erfarna sjuksköterskor. Adxto Care bidrar med riktade insatser mellan de ordinarie besöken i sjukvården -som patient har man hela tiden kvar sin relation till behandlande läkare.  

Uppdragsområden

  • Stöd och utbildning till patient
  • Support och utbildning till hälso- och sjukvårdspersonal 
  • Medicinska behandlingar på remiss
  • Avancerad vård och kliniska studier i hemmet
  • Samarbetsprojekt mellan hälso- och sjukvård, akademi och industri
  • Pilotprojekt för införande av nya behandlingsmetoder
  • Pilotprojekt för patientmedverkan
  • Datainsamling/Kvalitetsuppföljning